اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۳۵۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۸۸۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۵۵۸۲۰-۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۴۷۶۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه ملی ( باربد ) ، پلاک 75


       

لیست قیمت محصولات کالای برق و تلفن شکوری

۱۲:۲۴:۴۵ ۱۳۹۹/۴/۹

محصولات جدید کالای برق و تلفن شکوری


کابل cat 6 sftp out door

کابل cat 6 sftp out ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل cat 6 sftp cu

کابل cat 6 sftp ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل cat 6 sftp cca

کابل cat 6 sftp ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل cat 6 utp cu

کابل cat 6 utp ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل cat 6 utp cca

کابل cat 6 utp ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل cat 6 sftp با تست

کابل cat 6 sftp ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل cat 6 utp با تست

کابل cat 6 utp ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل cat 5 sftp cu

کابل cat 5 sftp cu...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل cat5 utp cu

کابل cat5 utp cu...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آرجی rg6

کابل آرجی rg6...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آرجی rg59

کابل آرجی rg59...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آرجی rg59 مغزی مس

کابل آرجی rg59 مغزی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آرجی rg59 تمام مس

کابل آرجی rg59 تمام ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آرجی rg59 cca

کابل آرجی rg59 cca...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل مخابراتی هوایی cca – کابل مخابراتی زمینی cu

کابل مخابراتی هوایی cca ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم جنگی مهاردار مس و cca

سیم جنگی مهاردار مس و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم دولا انفجاری – سیم دولا تلفنی

سیم دولا انفجاری – سیم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آنتن کواکسیال مغزی مس

کابل آنتن کواکسیال مغزی مس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم رانژه 0.6 – سیم رانژه 0.5

سیم رانژه 0.6 – سیم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل دوربین مداربسته knx

کابل دوربین مداربسته knx...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل زوجی مهاردار- کابل دو زوج و چهار زوج

کابل زوجی مهاردار- کابل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل ژله فلید خاکی

کابل ژله فلید خاکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل فیبر نوری سینگل مود – کابل فیبر نوری مولتی مود

کابل فیبر نوری سینگل مود ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه SFTP6 تست لگراند

کابل شبکه SFTP6 تست لگراند...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه SFTP6 بدون تست لگراند

کابل شبکه SFTP6 بدون تست ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه SFTP6 بدون تست نگزنس

کابل شبکه SFTP6 بدون تست ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه SFTP6 بدون تست بلدن

کابل شبکه SFTP6 بدون تست ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه SFTP6 تست نگزنس

کابل شبکه SFTP6 تست نگزنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه SFTP6 روکش نسوز

کابل شبکه SFTP6 روکش نسوز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه UTP6 تست لگراند

کابل شبکه UTP6 تست لگراند...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه UTP6 بدون تست لگراند

کابل شبکه UTP6 بدون تست ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه UTP6 بدون تست نگزنس

کابل شبکه UTP6 بدون تست ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه UTP6 بدون تست بلدن

کابل شبکه UTP6 بدون تست ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه UTP6 تست نگزنس

کابل شبکه UTP6 تست نگزنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه UTP6 روکش نسوز

کابل شبکه UTP6 روکش نسوز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه SFTP مدل CCA

کابل شبکه SFTP مدل CCA...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه UTP مدل CCA

کابل شبکه UTP مدل CCA...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل مغز مس RG59

کابل مغز مس RG59...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل تمام مس RG59

کابل تمام مس RG59...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل مغز مس با برق مس

کابل مغز مس با برق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل تمام CCA

کابل تمام CCA...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل مغز مس شیلد CCA

کابل مغز مس شیلد CCA...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل RG11

کابل RG11...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل RG6

کابل RG6...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل RG213

کابل RG213...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم رانژه مقطع هادی 0.5

سیم رانژه مقطع هادی 0.5...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم رانژه مقطع هادی 0.6

سیم رانژه مقطع هادی 0.6...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل مخابراتی زوجی هوایی

کابل مخابراتی زوجی هوایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل مخابراتی زوجی زمینی

کابل مخابراتی زوجی زمینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل مخابراتی ژله فیلد

کابل مخابراتی ژله فیلد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل مخابراتی دفنی

کابل مخابراتی دفنی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آنتن 4/5C2V

کابل آنتن 4/5C2V...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آنتن 2/5C2V

کابل آنتن 2/5C2V...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم دولا آلیاژ مقطع 06

سیم دولا آلیاژ مقطع 06...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم دولا مس مقطع 05

سیم دولا مس مقطع 05...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم دولا مس مقطع 06

سیم دولا مس مقطع 06...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0

خروجی اخبار