اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۳۵۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۸۸۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۵۵۸۲۰-۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۴۷۶۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه ملی ( باربد ) ، پلاک 75

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • لاله زار جنوبی ، کوچه ملی ( باربد ) ، پلاک 75

  • :
  • ۳۳۹۰۳۵۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۲۸۸۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۵۵۸۲۰-۱ ۲۱ ۰۰۹۸

   آدرس

   خروجی اخبار